Richtlijn Coronavirus maatregelen NVPC

1.

Gezonde cliënten moeten kunnen worden geholpen. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt geen klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts heeft. Daarnaast mogen er geen andere personen in de thuisomgeving met dergelijke klachten zijn. Voorafgaand aan het maken van een afspraak wordt iedere cliënt hierop ondervraagd en dit wordt tevens gedocumenteerd. Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risicoinventarisatie op deze klachten doorgenomen.

2.

Bij binnenkomst wordt er verwacht van client zijn/ haar handen te desinfecteren, een mondkapje en handschoenen te dragen, welke aangeboden worden door de praktijk. Alvorens zich te melden bij de receptie om daar de temperatuur te laten meten. Bij verhoging wordt aan de cliënt kenbaar gemaakt dat de afspraak niet door kan gaan. Een vervolgafspraak is pas mogelijk als de ziekteverschijnselen niet meer aanwezig zijn.

3.

Een cliënt zonder koorts kan gezien worden in de praktijk, hangt jas op de daarvoor voorbestemde plaats. 

4.

Alleen gezonde medisch specialisten en/of medewerkers (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) werken in de kliniek en met de cliënten. Voor aanvang van iedere werkdag wordt dit uitgevraagd. Indien een medisch specialist/medewerker klachten meldt, wordt de hiervoor opgestelde lokale procedure gevolgd. Het algemeen luidend advies zal in elk geval zijn dat de specialist/medewerker thuisblijft tenzij lokaal anders bepaald.

5.

De werkzaamheden in de kliniek (consulten, injecties, behandelingen en of lokale ingrepen) worden verricht door de medisch specialist geassisteerd door het medisch ondersteunend personeel. Medisch specialisten en ondersteunend medisch personeel behoren tot contactberoepen met kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.

6.

Iedere medisch specialist en medewerker werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5-meterzone en behoudt social distance. Omdat logischerwijs aangenomen mag worden dat het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte een grote rol speelt bij de verspreiding van SARS-CoV-2, geldt tijdens iedere behandeling binnen de 1,5 meter de gedragsregel dat de medisch specialist en/of medewerker en cliënt niet onnodig met elkaar spreken. Dit wordt van tevoren aan de cliënt toegelicht.

7.

Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte en hierbij wordt een afstand aangehouden van > 1,5 meter.

8.

In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van > 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat cliënten precies op afgesproken tijdstip moeten komen, alleen moeten komen (dus zonder kinderen of huisdieren), en indien te vroeg, buiten of in de auto moeten wachten. Dat laatste geldt ook voor diegene die een cliënt na behandeling ophaalt. Iedereen dient zich aan het principe van social distancing te houden. Alle afspraken worden ruimer gepland. Op deze manier is er 1 client in de wachtkamer.

9.

De medisch specialist en medisch medewerkers dragen specifieke beroepskleding, die aan het einde van de dag in daarvoor speciaal bestemde wasmanden gaat om vervolgens gereinigd te worden.

10.

Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol of door het wassen van de handen met zeep. Hiervoor is een duidelijk showcard aanwezig waarop de procedure staat vermeld.

11.

De kliniek communiceert bovenstaande regels en werkwijze duidelijk en tijdig naar de cliënt en alle medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling en op social media. 

Checklist

1.

Bij alle cliënten telefonische intake doen voorafgaand aan een bezoek aan de kliniek, waarbij de volgende vraag aan cliënten gesteld wordt:

Heeft u last van koorts, hoesten, neusverkoudheid en of keelpijn of heeft iemand met wie u in een huis woont deze verschijnselen?

Zo nee, een afspraak kan worden ingepland.

Zo ja, er kan geen afspraak worden gepland. Er kan pas een afspraak worden gemaakt op het moment dat er sprake is van herstel van (ziekte)verschijnselen; cliënt moet tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

2.

Bij aankomst van de cliënt: Cliënt houdt afstand bij intake/balie (> 1,5 meter).

Temperatuur van cliënt wordt gemeten zonder fysiek contact door de baliemedewerker:

Bij temperatuursverhoging De cliënt moet de kliniek verlaten. Een nieuwe afspraak kan worden gemaakt op het moment dat er sprake is van herstel van (ziekte)verschijnselen; cliënt moet tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

Indien geen temperatuursverhoging:

Aan cliënt wordt nogmaals de vraag gesteld:

Heeft u last van koorts, hoesten, neusverkoudheid en of keelpijn of heeft iemand met wie u in een huis woont deze verschijnselen?

Indien NEE:

Vraag de cliënt de jas op te hangen. Daarna kan de cliënt geholpen worden.

Indien JA:

De cliënt moet de kliniek direct verlaten. Een nieuwe afspraak kan worden gemaakt nadat cliënt tenminste 24 uur klachtenvrij is.

3.

De kamers die gebruikt worden voor dergelijke cliëntcontacten dienen dagelijks gereinigd te worden.

Verscherpte gedragsregels en hygiëne-eisen

Gedragsregels en hygiëne-eisen worden in de kliniek en op de website en of social media duidelijk kenbaar gemaakt en gecommuniceerd bij het maken van telefonische afspraken.

Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek.

Er wordt alleen op afspraak gewerkt. Cliënten worden een dag van tevoren gebeld voor een intake om de gedrags- en hygiëneregels te bespreken:

a.

Om navraag te doen dat zij geen gezondheidsklachten hebben. De cliënt met hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts wordt niet behandeld evenals indien hij/zij in de thuisomgeving iemand hiermee heeft: pas na 24-uur klachtenvrij kan weer een afspraak volgen.

b.

Verzoek om niet vroeger te komen dan noodzakelijk en om alleen te komen (zonder partner).

c.

Bij contante betaling kan enkel gepast worden betaald.

Cliënten

1.

De cliënt wordt gevraagd alleen te komen. Begeleiders worden in principe niet toegelaten in de kliniek, zij moeten buiten (in de auto) wachten of een blokje om gaan lopen.

2.

De temperatuur van cliënt wordt gemeten zonder fysiek contact door de baliemedewerker. Bij koorts wordt de cliënt niet behandeld en verzocht direct te vertrekken. Alle door deze cliënt aangeraakt oppervlakken worden dan terstond gereinigd.

3.

Bij binnenkomst wordt aan de cliënt nogmaals naar klachten gevraagd. De cliënt met hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts wordt niet behandeld en verzocht direct te vertrekken.

Na binnenkomst wordt de cliënt verzocht zijn/ haar jas op te hangen en vervolgens ook gevraagd de handen te desinfecteren, een mondkapje en handschoenen te dragen, welke aangeboden worden door de praktijk. Cliënt is verplicht dit te doen.

Afhankelijk van de grootte van de wachtruimte wordt een maximaal aantal cliënten toegestaan: richtlijn is houden van een afstand van 1,5 meter minimaal hetgeen betekent dat stoelen op voldoende afstand moeten staan.

Medewerkers

Medisch specialisten en medewerkers worden schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de regels die er zijn ten aanzien van infectiepreventie.

Medisch specialisten en medewerkers met hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts kunnen niet in de kliniek komen en ook niet als iemand met wie ze sociaal thuis wonen deze verschijnselen heeft. Als hij/zij 24 uur vrij van klachten zijn kunnen ze weer werken.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt nogmaals aan de medisch specialist en medewerkers gevraagd of er geen klachten zijn. Indien er wel klachten zijn moet de betreffende medisch specialist/medewerker direct naar huis.

Alle medisch specialisten en medewerkers houden 1,5 meter afstand tot patiënten en tot elkaar (collega’s).

Voor de baliemedewerkers is besloten om ze te laten werken achter plexiglas, ter bescherming, binnen 1,5 meter zone. 

Behandelingen

1.

In de behandelruimte zijn maximaal 3 personen aanwezig en zij kunnen > 1,5 meter afstand houden.

2.

Behandelingen waarbij mondneusmaskers nodig zijn kunnen worden uitgevoerd. Een chirurgisch masker kan max. 4 uur achter elkaar worden gedragen, tenzij zichtbaar nat of vuil. In voorkomend geval: direct vervangen.

3.

Medisch specialisten en medewerkers passen handhygiëne toe voor en na de behandeling.

Behandelaren dragen handschoenen tijdens elke behandeling. Handschoenen worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt.

Inrichting en verzorging van de kliniek

Twee keer per dag worden alle tastvlakken (inclusief toetsenborden en muizen) gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%.

De kliniek wordt dagelijks huishoudelijk gereinigd, het is inzichtelijk dat dit ook werkelijk gebeurt.

De kliniek is zo ingericht dat het mogelijk is in alle ruimtes > 1,5 meter afstand te houden.