before and afters

Dijbeenlift

Wat is een dijbeenlift?

Door veroudering of vermagering kunnen de binnen- en buitenkant van de bovenbenen verslappen. Met name bij mensen die veel gewicht hebben verloren kan daarnaast overtollige huid ontstaan. Hierdoor ontstaan soms plooien die het lopen kunnen bemoeilijken. Vaak is een operatie de enige oplossing voor het verwijderen van de overtollige huid, soms in combinatie met een liposuctiebehandeling. De arts* bekijkt samen met u – voor de spiegel – wat u mag verwachten van en na een dergelijke ingreep. De huidkwaliteit verandert niet na de ingreep, de contouren wel.

De arts bepaalt of de behandeling medisch noodzakelijk is. Deze behandeling valt onder van omzetbelasting vrijgestelde gezondheidskundige verzorging in de zin van art. 11-1-g Wet op omzetbelasting 1968.

Wat zijn de voordelen van een dijbeenlift?

  • Mooie contouren

  • Meer comfort tijdens het lopen

  • Overtollige huid zit niet meer in de weg

Wanneer ben ik geschikt voor een dijbeenlift?

U komt voor een dijbeenlift in aanmerking als u overtollige huid rond de dijen heeft, en deze niet of moeilijk weg krijgt met een dieet of sporten. De ingreep is ook geschikt na groot gewichtsverlies, na een of meerdere zwangerschappen, of als door ouderdom de elasticiteit van de huid is afgenomen.

Hoe gaat een dijbeenlift in zijn werk?

De chirurg tekent nauwkeurig hoe veel huid er verwijderd moet worden. De chirurg maakt een snede in de plooi van de lies, maakt de huid los van de onderliggende vet- en spierlagen, en verwijdert de overtollige huid. Regelmatig wordt ook vet weggezogen. Deze ingreep laat een vrij groot litteken achter, maar de chirurg zorgt dat het litteken zoveel mogelijk in de huidplooi valt. De behandeling duurt gemiddeld 2 uur en wordt onder narcose gedaan.

Consult

Tijdens het eerste consult bespreken we alle onderwerpen die met de behandeling te maken hebben. Zo gaan we het gesprek aan over wat u het meest stoort aan uw dijbeen en wat u hieraan zou willen veranderen. Ook komen de methodes en operatietechnieken aan bod. We onderzoeken welke het beste bij u past, welk resultaat u hierbij mag verwachten, wat de mogelijke risico’s van de ingreep zijn en hoe de nazorg eruitziet. U krijgt altijd een eerlijk advies en wordt op een duidelijke manier voorgelicht over de behandeling en de periode die daarop volgt.

Tijdens het eerste consult bekijkt de plastisch chirurg ook of u een geschikte kandidaat bent voor deze behandeling. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, medische achtergrond en eventueel medicijngebruik. Gebruikt u bloedverdunnende medicatie, dan moet u hier minimaal een week voor de behandeling mee stoppen.

Wenst u overleg over uw medicatie, maak dit kenbaar. Wij plannen dan een (telefonisch) consult met de anesthesioloog.

Wat kan ik na een dijbeenlift verwachten?

Na de operatie voelt de behandelde zone pijnlijk aan en ervaart u een trekkend en drukkend gevoel. Pijnlijke bloeduitstortingen, een gezwollen huid en een beurs gevoel zijn normaal. Vaak verdwijnen deze klachten vanzelf na twee tot zes weken.
U mag naar huis als uw bewustzijn, ademhaling en bloeddruk stabiel zijn. U moet ook iets gegeten en gedronken hebben. U moet  kunnen zitten en lopen én u moet hebben geplast. De arts of anesthesist beoordeelt of u naar huis mag.

Doordat u een medische ingreep hebt ondergaan, moet u er rekening mee houden dat u zich minder helder en fit voelt dan gewoonlijk. Wij adviseren u naar huis te gaan onder begeleiding van een volwassen persoon en met de auto of een taxi. Het gebruik van het openbaar vervoer raden wij af.

dijbeenlift

Jessica voor de dijbeenlift

BEFORE AND AFTERS
dijbeenlift

Jessica na de dijbeenlift

JESSICA’S OPERATIE

Verder adviseren wij:

  • De eerste 24 uur na de operatie dient er een volwassen persoon bij u te blijven

  • Bestuur in de eerste 48 uur na de operatie geen voertuig vanwege de nawerking van de narcose

  • Drink gedurende de eerste week na de ingreep geen alcohol vanwege de nawerking van de narcose

  • Sporten mag weer na 6 weken

  • Ga de eerste 6 weken niet zwemmen of naar de sauna

Roken en alcohol hebben een ongunstige werking op de genezing en het herstel – probeer dit even te laten.

Verder houdt u de wond droog gedurende 4 weken, tenzij de arts u anders heeft geadviseerd. U kunt dus nog niet volledig onder de douche gaan. U kunt eventueel met een washandje de onbehandelde zones schoonmaken. Laat de pleisters zitten totdat u tijdens de controles anders wordt verteld. Zo blijft de wond schoon en kan deze goed herstellen.

Roken

Om een wond zo mooi, snel en goed mogelijk te laten genezen, is de toevoer van zuurstofrijk bloed erg belangrijk. Daarom raden wij u aan om voor de operatie niet te roken. De nicotine in sigaretten  vernauwt de bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer naar de wond vermindert.
Daarnaast bevat de rook van tabak koolmonoxide en dat zorgt dat de zuurstof in het bloed wordt verdrongen.
Ten slotte, roken zorgt ook dat uw conditie vermindert en het immuunsysteem wordt verzwakt.
Al deze factoren zorgen dat complicaties bij wondgenezing vaker voorkomen bij rokers dan bij niet-rokers. We raden u aan om minimaal vier weken voor een operatie te stoppen met roken en dit tot twee weken na de behandeling vol te houden.

Jessica heeft ook een buikwandcorrectie ondergaan. Klik hier voor meer informatie!