BEFORE AND AFTERS

Neuscorrectie

Wat houdt deze operatie in?

Bent u ontevreden over uw neus, vanwege de vorm of grootte ervan?
Een correctie van de neus kan uw neus bij de rest van uw gezicht laten passen.

De vorm van de neus kan zeer bepalend zijn voor de uitstraling van het gezicht.
Juist omdat de vorm van de neus zo bepalend is, komt de vraag naar deze correctie veel voor. Soms is een neustip-correctie of een correctie van de neusvleugel voldoende.

Wat zijn de voordelen van deze operatie?

  • Behandeling door een gespecialiseerde plastisch chirurg

  • Een neus die bij uw gezicht past

  • Meer zelfvertrouwen.

Wanneer ben ik geschikt voor deze operatie?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het overwegen van een neuscorrectie. Wanneer de neus krom, scheef, te groot, te breed of te klein is, kunt u om cosmetische redenen voor een neuscorrectie kiezen.

U kunt ook om medische redenen voor deze ingreep kiezen. Wanneer u bijvoorbeeld ademhalingsproblemen heeft. Daarnaast kunnen chronische verstopping of chronische hoofdpijn vanwege een afwijking aan de neus, door een correctie aan de neus worden verholpen.

Hoe gaat deze operatie in zijn werk?

De ingreep wordt uitgevoerd onder volledige narcose. U wordt onder narcose gebracht door een anesthesist. Hij of zij zal de narcose de gehele operatie in de gaten houden.

Er zijn twee soorten neusoperaties:

  • Een gesloten neuscorrectie – de operatie wordt uitgevoerd via de neusgaten, waardoor u geen zichtbare littekens krijgt

  • Een open neuscorrectie – er wordt een sneetje gemaakt aan de buitenzijde van het neustussenschot. Deze methode wordt gebruikt wanneer de neuscorrectie complexer van aard is.

De arts geeft tijdens het consult aan welke methode voor uw neuscorrectie wordt gebruikt. Er wordt tijdens de operatie altijd zo nauwkeurig mogelijk gewerkt, zodat de wond zo klein mogelijk blijft. Het litteken wordt daardoor zo onopvallend mogelijk.

De voorbereiding op de ingreep duurt ongeveer een half uur. De ingreep zelf duurt 2 tot 3 uur. Het herstellen van de narcose duurt enkele uren.

Let op: de betaling van uw behandeling dient uiterlijk 4 weken van tevoren voldaan te zijn.

neuscorrectie

Fabrizio voor de neuscorrectie

MEER HAPPY CUSTOMERS
neuscorrectie

Fabrizio na de neuscorrectie

FABRIZIO’S OPERATIE

Consult

Tijdens uw eerste consult kunt u aangeven waaraan u zich het meeste stoort en wat u hieraan wenst te veranderen met deze behandeling. Voorafgaand aan het gesprek worden er foto’s gemaakt. Deze zijn voor het medisch dossier en om met de arts te bespreken.  Naar aanleiding van het gesprek zal hij de voor u meest geschikte behandeling voorstellen en deze nader met u bespreken. Met foto-simulatie wordt uitgelegd wat deze techniek inhoudt. Ook krijgt u zo een beeld van het te verwachten resultaat.

De chirurg zal verder vragen stellen over uw gezondheid, medische achtergrond en eventuele medicatie. Gebruikt u bloedverdunnende medicatie, dan moet u minstens een week voor de behandeling stoppen.

Verder nemen wij tijdens het consult de herstelperiode en eventuele risico’s en complicaties van een neuscorrectie door. Hierna wordt uw consult samengevat in een behandelplan en bespreekt u de totale kosten. U kunt nu goed geïnformeerd en weloverwogen uw beslissing nemen.

We begrijpen dat er tijdens het eerste consult veel informatie op u afkomt. Aarzel niet om na dit gesprek contact met ons op te nemen als zaken nog onduidelijk zijn.

Wat kan ik na een neuscorrectie verwachten?

De dag na de behandeling verwachten wij u terug in kliniek voor een korte controle. De arts bekijkt of alles volgens verwachting verloopt. Vervolgens komt u 7 dagen na de ingreep weer terug. Tijdens deze controle worden het neuskapje en hechtingen verwijderd. Hoewel veel klanten hier tegenop zien, zijn dit geen vervelende handelingen. Hierna starten we een controletraject van 3 tot 6 weken na uw operatiedatum. Wij zien u ook terug 3, 6 en 12 maanden na de ingreep.

Wij raden aan om bij deze behandeling een week vrij te nemen van werk of opleiding. Mogelijk is een tweede week rust ook welkom.

Roken

Om een wond zo mooi, snel en goed mogelijk te laten genezen, is de toevoer van zuurstofrijk bloed erg belangrijk. Daarom raden wij u aan om voor de operatie niet te roken. De nicotine in sigaretten vernauwt de bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer naar de wond vermindert. Daarnaast bevat de rook van tabak koolmonoxide en dat zorgt dat de zuurstof in het bloed wordt verdrongen.

Ten slotte, roken zorgt ook dat uw conditie vermindert en het immuunsysteem wordt verzwakt. Al deze factoren zorgen dat complicaties bij wondgenezing vaker voorkomen bij rokers dan bij niet-rokers. We raden u aan om minimaal vier weken voor een operatie te stoppen met roken en dit tot twee weken na de behandeling vol te houden.