BEFORE AND AFTERS

Oorcorrectie

Wat is een oorcorrectie?

Afstaande oren – ook wel ‘flaporen’ genoemd – komen vaak voor. Ze kunnen een negatief effect op iemands zelfvertrouwen hebben. Afstaande oren zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Als u niet tevreden bent met de stand van uw oren, dan is dat op te lossen met een oorcorrectie. U houdt er een litteken achter het oor aan over. Het litteken is dus niet zichtbaar. 

* De arts bepaalt of de behandeling medisch noodzakelijk is. Deze behandeling valt onder van omzetbelasting vrijgestelde gezondheidskundige verzorging in de zin van art. 11-1-g Wet op omzetbelasting 1968.

Wat zijn de voordelen van een oorcorrectie?

  • Geen flaporen meer

  • Het resultaat is al na een week te zien

  • Hersteltijd is 7 tot 14 dagen

  • Mogelijk onder plaatselijke verdoving

Wanneer ben ik geschikt voor een oorcorrectie?

Wanneer de oren te ver van het hoofd afstaan, trekt dit direct de aandacht. Afstaande oren kunnen leiden tot pesten. Een correctie is dan vaak zinvol. In principe kan er bij iedereen waarbij de oren verder dan gewenst van het hoofd staan een oorcorrectie worden uitgevoerd.
Na een correctie is de stand van de oren verbeterd en komen ze meer in een natuurlijke stand te staan. Na de operatie bevindt er zich een klein en onopvallend litteken achter het oor.

 

Hoe gaat een oorcorrectie in zijn werk?

De plastisch chirurg maakt een incisie aan de achterkant van de oorschelp. Hierdoor krijgt u een litteken, dat overigens niet zichtbaar is. Het kraakbeen wordt gecorrigeerd en een stukje huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd. Het oor wordt naar achteren gebracht en in de nieuwe positie vastgezet. Met oplosbare hechtingen wordt het oor gehecht. Na de operatie wordt het hoofd in een tulbandverband gestoken en kunt u zonder problemen naar huis. De ingreep neemt 1 uur in beslag.

Een oorcorrectie kan onder plaatselijke verdoving of algehele narcose plaatsvinden. Een andere optie is een plaatselijke verdoving in combinatie met een roesje.

Consult

Tijdens het eerste consult bespreken we alle onderwerpen die met de behandeling te maken hebben. Zo gaan we het gesprek aan over wat u het meeste stoort aan uw oren en wat u hieraan zou willen veranderen. Ook komen de methodes en operatietechnieken aan bod en onderzoeken we welke het beste bij u past. We bespreken ook welk resultaat u mag verwachten, wat de mogelijke risico’s zijn en hoe de nazorg eruitziet. U krijgt altijd een eerlijk advies en wordt op een duidelijke manier voorgelicht over de behandeling en de periode daarna.

Tijdens het eerste consult bekijkt de plastisch chirurg ook of u een geschikte kandidaat bent voor een oorcorrectie. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, medische achtergrond en eventuele medicijngebruik. Gebruikt u bloedverdunnende medicatie, dan moet u hier minimaal een week voor de behandeling mee stoppen.

Wat kan ik na de behandeling verwachten?

Na de operatie zijn uw oren een week verbonden in een tulband. Na deze eerste week wordt het verband verwijderd. Wees dan nog een week voorzichtig met sporten en andere activiteiten. In deze periode draagt u ‘s nachts een zwachtel ter bescherming van uw oren.

Een week na de ingreep heeft u een nacontrole in onze kliniek. Het verband en de hechtingen worden verwijderd en we controleren of de wondgenezing goed verloopt.
Vermijd de zon tijdens de eerste maanden na de ingreep. Ook raden wij af om daarna onder de zonnebank te gaan. Doet u dit toch, smeer dan de littekens zorgvuldig in met een hoge beschermingsfactor of bedek ze. Hiermee voorkomt u dat de littekens onnodig lang rood blijven.

Klik hier om een consult te boeken