Gratis simulatie aanvragen Neus

Aan de samenstelling van de simulatie is veel aandacht besteed door Praktijk Gabriels. De simulatie komt tot stand door de kennis en ervaring van Diana Gabriels, opgedaan door de jaren heen met soortgelijke behandelingen en resultaten van behandelaars. Desalniettemin kan Praktijk Gabriels er niet voor instaan dat de simulatie juist en volledig is.

Evenmin kan Praktijk Gabriels op basis van de simulatie instaan voor een verdere procedure of verwachting, voorafgaand aan en na een gesprek met een medische specialist. Praktijk Gabriels sluit iedere aansprakelijkheid ter zake deze simulatie uit. Tevens verleent u bij inzending van uw foto voor simulatie toestemming voor plaatsing/ publicatie van zowel uw foto als simulatie in alle media, nu bekend of later ontwikkeld, alsmede plaatsing in alle ter zake doende publicaties van de praktijk. Bij inzending bent u zich als geportretteerde er uitdrukkelijk van bewust dat uw foto’s zichtbaar kunnen worden vertoond op de website of social media van praktijk Gabriels.

Wij adviseren u langs te komen voor een gratis consult zodat de arts kan kijken wat de mogelijkheden zijn en wat medisch verantwoord is. Voor het maken van een afspraak kunt u 24/7 terecht op onze website: www.dianagabriels.com/nl/informatie/contact/.

Telefonisch kunt u een afspraak maken van 8.00-21.00 uur 7 dagen per week via het nummer 0180-439001.