Verzoek om medische gegevens

Medisch dossier of foto’s opvragen

Uw privacy is belangrijk voor ons; wij gaan daarom behoedzaam om met uw persoonsgegevens. Als u uw medisch dossier of foto’s op wilt vragen, kunt u een machtigingsformulier invullen. Na ontvangst van een volledig en juist ingevuld formulier, nemen wij contact met u op.

U kunt er dan voor kiezen om, op vertoon van uw ID, uw dossier op te halen in onze praktijk. Wij kunnen de documenten ook versturen middels een door ZIVVER beveiligd e-mailbericht. Wilt u dat wij uw medisch dossier aan een derde verstrekken, dan moeten wij hiervoor eerst een schriftelijke machtiging ontvangen – dit geldt ook als het gaat om een echtgenoot of ander familielid.