LiteScan is een zeer veilige laser. Wel is het van belang je te laten behandelen door een ervaren arts die BIG geregistreerd is. Er zijn contra indicaties (zoals zwangerschap) waarbij je niet behandeld mag worden. Meld daarom eventuele ziektes, zwangerschap en medicijngebruik altijd vooraf aan de behandelend arts.