Bij elke operatieve ingreep is er een klein risico op complicaties zoals wondinfectie, of een nabloeding. Bij aanhoudende pijn, zwelling, koorts en/of roodheid en bij twijfel kun je altijd contact met ons opnemen onder telefoonnummer: +31 (0)180-439001

Andere mogelijke risico’s:

  • Na dergelijke ingreep lijkt de vagina na de 1e vrijen nauw te worden. Hoewel dit zelden het geval is, is dat gevoel na een paar keer vrijen voorbij.
  • De wond kan opengaan door eventuele druk.
  • Restzwelling en verhardingen kunnen aanwezig zijn. Deze verdwijnen vrijwel altijd na enkele weken of maanden.
  • Een enkele keer kan het nodig zijn om later nog een kleine correctie uit te voeren om het gewenste resultaat te bereiken.

Roken geeft een slechtere wondgenezing en een verhoogde kans op complicaties. Antistolling en aspirine gebruik geven een verhoogde kans op nabloedingen.