1.  Al na een week resultaat

  2.  Krijg jouw fitte uitdrukking weer terug

Als uw wenkbrauwen gezakt zijn, kan dit een sombere uitdrukking aan uw gezicht geven. Als alleen het buitenste deel van uw wenkbrauw is gezakt, kan een wenkbrauwlift uitkomst bieden.

Werking

Horizontale voorhoofdrimpels boven de wenkbrauwen worden voornamelijk veroorzaakt door sterke spieractiviteit tussen de wenkbrauwen en de haargrens. Bij een rimpelbehandeling wordt de spier ontspannen, waardoor bestaande rimpels vervagen en nieuwe rimpels worden voorkomen. De stand van de wenkbrauwen en het huidoverschot van de bovenoogleden kunnen bepalend zijn voor het al dan niet behandelen van het voorhoofd. In sommige gevallen zal er eerst een bovenooglidcorrectie geadviseerd worden. Tijdens het consult krijgt u uitgelegd wat voor u de beste volgorde van behandeling is.

Andere behandelingen