Na de operatie moet u drie weken vloeibaar of gemalen voedsel eten, zodat de hechtingen in de maag goed kunnen genezen. U mag meteen al lopen en na gemiddeld twee dagen weer naar huis. Een dag na thuiskomst wordt u door ons gebeld voor het maken van een afspraak voor de eerste controle.

Verder moeten de dieetafspraken duidelijk zijn, als dat niet het geval is dan helpen wij u graag verder. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar.


Controles

Twee weken na de ingreep heeft u een controle bij de bariatrisch verpleegkundige.
 Na drie maanden, zes maanden, negen maanden en een jaar heb u opnieuw controles bij de bariatrische verpleegkundige in de praktijk van Diana Gabriels. Steeds zal gekeken worden welke aanpassing er nodig is.
 Zo nodig worden er extra afspraken gemaakt bij specifieke problemen. Na zes maanden adviseren wij om bloed te prikken bij de huisarts. Dit ter controle van de vitamines. Daarna wordt dit tenminste eenmaal per jaar herhaald om de voedings- en vitaminegehalten in het bloed na te gaan. Zo nodig zal er bij tekorten gestart worden met aanvullende medicatie. 
Vanaf het eerste jaar na de operatie zal er tweemaal per jaar een controle plaatsvinden, vijf jaar lang.

Verpleegkundig specialist morbide obesitas of bariatrische chirurgie


De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in een specifiek aandachtsgebied, in dit geval overgewicht en de mogelijke bijbehorende operaties daarvoor. Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de directe medische zorg en voorlichting aan patiënten. De verpleegkundig specialist werkt altijd onder supervisie van een medisch specialist (chirurg). Bij twijfel of problemen kan hij of zij altijd overleggen met de medisch specialist.

Lichaamsbeweging


De eerste twee weken moet u voor een goede wondgenezing wat rustiger aandoen. Na deze twee weken mag u, als de wonden goed hersteld zijn, weer alles doen.

Het is dan al belangrijk om voldoende lichaamsbeweging te krijgen. Dit heeft een positieve invloed op het eindresultaat. Door meer calorieën te verbranden verliest u meer gewicht en stimuleert u de spieren. Kijk welke activiteiten bij u passen en doe wat u leuk vindt. Samen bewegen werkt vaak motiverend.

Zorg er in elk geval voor dat je dagelijks minstens een half uur lichaamsbeweging krijgt, zoals zwemmen, wandelen, joggen en fitness. Ook kleine veranderingen maken veel verschil. Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift en ga (als dat mogelijk is) lopend naar afspraken en winkels. U kunt ook de auto net iets verder weg parkeren.

Sporten en bewegen zullen uiteindelijk een logisch en vast onderdeel moeten worden van uw nieuwe manier van leven. Dat is gezonder en het helpt om uw nieuwe gewicht stabiel te houden. U krijgt dit beter en makkelijker voor elkaar onder begeleiding, door een bewegingstherapeut of in groepsverband.