Na de ingreep van een maagballon

Na de operatie verblijft u nog minstens 2 uur in de verkoeverkamer. Als uw lichaamsfuncties goed zijn en de arts u heeft ontslagen, mag u naar huis. Weet dat u de eerste week na de ingreep niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer, tenzij anders vermeld door de arts.
Hanteer de eerste week ook geen gevaarlijke machines. Gebruik geen tabak, drugs of alcohol.

Roken vernauwt de bloedvaten en kan de wondgenezing of het algemene herstel verstoren. Het is daarom verstandig vier weken voor tot vier weken na de ingreep te stoppen met roken. 

Het lichaam heeft een behandeling ondergaan en moet in zijn eigen tempo herstellen. Dit verschilt per persoon maar heeft altijd tijd nodig. 
De belangrijkste leefregels na de ingreep hebben wij voor u samengevoegd in onze folder “leefregels na bariatrie”.

De dag na de operatie wordt u gebeld door het ondersteunende team van Praktijk Gabriels. Er wordt een afspraak gemaakt voor de eerste controle, na 2 weken. Zes maanden na de plaatsing heeft u een afspraak bij de arts voor het verwijderen van de maagballon. Deze termijn is gekozen omdat de fabrikant garandeert dat de maagballon gedurende deze periode niet zal lekken. Mocht de maagballon langer blijven zitten en gaan lekken doordat het wordt aangetast door maagzuur, dan verlaat het vloeistof op natuurlijke wijze het lichaam.