Vragen aan de arts over een maagballon

Bij hoeveel overgewicht kan een maagballon geplaatst worden?

Mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of meer komen in aanmerking voor een maagballon. De BMI is een getal dat de verhouding aangeeft tussen uw lengte en gewicht. Om dit te berekenen, moet u het gewicht (in kilo’s) delen door de lengte. Vermenigvuldig dit vervolgens met uw lengte (in meter) en gewicht en deel dit getal door de vermenigvuldiging van uw lengte (lengte x lengte).

Is er een leeftijdsgrens?

Vanaf 18 jaar tot 60 jaar.

Wat gebeurt er bij lekkage?

De zoutwateroplossing verdwijnt op natuurlijke manier uit het lichaam. Het vocht in de maagballon bestaat uit een fysiologische zoutoplossing en een lichaamsvriendelijke blauwe kleurstof. Beide zijn onschadelijk. De kleurstof wordt gebruikt om eventuele lekkage op te kunnen sporen. Mocht de maagballon lekken, dan kleurt de urine blauw of groen. Er is dan niets ernstigs aan de hand, maar neem wel zo snel mogelijk contact op met de kliniek om de maagballon te laten verwijderen. De kans op lekkage is minimaal, maar als het gebeurt is het belangrijk om de maagballon snel te laten verwijderen

Hoe wordt een maagballon ingebracht?

Het plaatsen van een maagballon is geen operatieve ingreep, maar wordt via de mond en de slokdarm ingebracht. Van tevoren krijgt u een licht slaapmiddel toegediend. Als de ballon is ingebracht, wordt hij gevuld met water en blauwe contrastvloeistof tot maximaal 700 cc. De ballon drijft als het ware in de maag en zorgt voor een vol gevoel. Bovendien vertraagt de ballon het voedseltransport van de slokdarm naar de maag.

Hoe lang kan een maagballon blijven zitten?

Een maagballon kan maximaal zes maanden in het lichaam blijven. Het maagzuur tast de ballon daarna zodanig aan dat hij stuk gaat en kan verdwijnen in uw darmkanaal. Normaal gesproken zou een lege ballon volgens een natuurlijke wijze het lichaam kunnen verlaten, maar uit veiligheidsredenen is het beter om de ballon door een arts te laten verwijderen. De ballon is met een blauwe kleurstof gevuld die bij de lekkage de urine kleurt. Neem zo spoedig mogelijk contact op met ons als u denkt dat de ballon lekt.

Komt er een slangetje uit mijn neus?

Nee. De maagballon dobbert los in uw maag.

Wie plaatst de maagballon?

De maagballon wordt door een internist geplaatst.

Wat zijn de bijwerkingen van een maagballon?

Vrijwel alle patiënten worden misselijk na het plaatsen van de maagballon. De misselijkheid wordt veroorzaakt doordat het lichaam de ballon als een vreemd voorwerp ervaart. Dit gevoel kan een week aanhouden. De behandelend arts schrijft een aantal medicijnen voor om de misselijkheid dragelijk te maken en te verminderen. Obstipatie is ook een mogelijke bijwerking, niet zozeer vanwege de maagballon, maar als gevolg van te weinig drinken na het plaatsen. Vraag de behandelend arts hierover tijdens het eerste consult. Als de bijwerkingen voorbij zijn, kun je weer alles doen wat u voorheen ook deed.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een maagballon?

Maak hiervoor een afspraak voor een gratis consult bij de internist. De arts kunt u precies vertellen of de ballon geschikt voor u is.

Hoeveel gewicht kun je verliezen met een maagballon?

De hoeveelheid is niet te garanderen, omdat een maagballon slechts een onderdeel is van het hele traject. Een andere belangrijke factor is het begeleidingsprogramma.

Kan ik gewoon alles blijven doen?

Ja, dat is geen enkel probleem. U heeft alleen de eerste drie tot vier dagen last van de ballon.

Wat gebeurt er als de ballon verwijderd is?

U krijgt met een maagballon een half jaar de tijd om het eetpatroon aan te passen. In bijna alle gevallen lukt het om daarna het gewicht stabiel te houden.

Wanneer wordt de maagballon verwijderd?

Dit doen we in overleg, maar in elk geval na maximaal zes maanden.

Wat zijn de risico’s?

Het is mogelijk dat de ballon op den duur gaat lekken. De zoutwateroplossing verdwijnt op natuurlijke manier uit het lichaam. Het vocht in de maagballon bestaat uit een fysiologische zoutoplossing en een lichaamsvriendelijke blauwe kleurstof. Beide zijn onschadelijk. De kleurstof wordt gebruikt om eventuele lekkage op te kunnen sporen. Mocht de maagballon lekken, dan kleurt de urine blauw of groen. Er is dan niets ernstigs aan de hand, maar neem wel zo snel mogelijk contact op met de kliniek om de maagballon te laten verwijderen. De kans op lekkage is minimaal, maar als het gebeurt is het belangrijk om de maagballon snel te laten verwijderen.