Na de operatie verblijft u nog minstens 2 uur in de verkoeverkamer. Als je lichaamsfuncties goed zijn en de arts heeft u ontslagen dan mag u naar huis. Weet dat je de eerste week na de ingreep niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer, tenzij anders vermeld door de arts.
Hanteer de eerste week ook geen gevaarlijke machines. Gebruik geen tabak, drugs of alcohol.

Roken vernauwt de bloedvaten en kan de wondgenezing of het algemene herstel verstoren. Het is daarom verstandig vier weken voor tot vier weken na de ingreep te stoppen met roken. 

Het lichaam heeft een behandeling ondergaan en moet in zijn eigen tempo herstellen. Dit verschilt per persoon maar heeft altijd tijd nodig. 
De belangrijkste leefregels na de ingreep hebben wij voor u samengevoegd in onze folder “leefregels na bariatrie”.

De dag na de operatie wordt u gebeld door het ondersteunende team van Praktijk Gabriels. Er wordt een afspraak gemaakt voor de eerste controle, na 2 weken en na 6 weken. Mocht het nodig zijn, dan wordt de band strakker gezet, afhankelijk van het resultaat en verzadigingsgevoel.
 Na drie maanden, zes maanden, negen maanden en een jaar heeft u opnieuw controles bij de bariatrische verpleegkundige in de praktijk van Diana Gabriels. Steeds zal gekeken worden welke aanpassing er nodig is.
 Vanaf het eerste jaar na de operatie zal er tweemaal per jaar een controle plaatsvinden, vijf jaar lang.