Complicaties en risico’s Ooglidcorrectie

Bij iedere ingreep bestaat er een kans op complicaties. Infecties komen heel weinig voor, als er tenminste geen sprake is van een vermindering in weerstand of van het niet nastreven van de nazorgRoken vergroot het risico op infecties. Wij verwachten van je dat je minimaal zes weken voor de ingreep niet rookt, tot minimaal twee weken na de ingreep.

Nabloedingen komen ook heel weinig voor. Er bestaat een groter risico op nabloedingen als je in een risicogroep zit waartoe je behoort als je rookt, een slecht gereguleerde en te hoge bloeddruk hebt of bloedverdunners gebruikt (of andere medicatie die bloedverdunnend werkt). In dat geval adviseren wij altijd om eerst met de behandelend artsen een pre-operatief consult af te spreken. Wacht met de uitvoer van een buikwandcorrectie totdat je uit dit verhoogde risicogebied bent.

Het is dus van belang om van tevoren alle bovenstaande aspecten goed door te bespreken en af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Pas daarna kun je reële wensen en verwachtingen hebben en in goed vertrouwen en overleg de operatie te laten verrichten.