Avenue Carnisse 221-231 2993 MD Barendrecht
Wij zijn 365 dagen per jaar van 7:00 uur tot 21:00 uur geopend

Voorwaarden gebruik foto's

VOORWAARDEN GEBRUIK FOTO'S

Praktijk Gabriels houdt zich – kort gezegd – bezig met het geven van advies, de bemiddeling en het uitvoeren van medisch esthetische behandelingen op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties alsmede dieetbegeleiding. 

Praktijk Gabriels en de Patiënt sluiten een overeenkomst, waarbij is overeengekomen dat de Patiënt een behandeling (hierna ook te noemen de behandeling) zal ondergaan door bemiddeling van Praktijk Gabriels. 

In het kader van de behandeling van de Patiënt worden foto’s gemaakt van die gedeelten van het lichaam van de Patiënt, die voor behandeling in aanmerking komen, zowel vóór de behandeling als na de behandeling. 

Praktijk Gabriels wenst voor reclame – en marketingdoeleinden van haar onderneming gebruik te maken van de foto’s op social media en in gedrukte vorm. 

Partijen hebben in de onderhavige overeenkomst nadere afspraken gemaakt over het gebruik van de foto’s. 

Partijen dienen over het volgende overeen te komen: 

1. In het kader van de behandeling van de Patiënt, zoals overeengekomen in de 

behandelingsovereenkomst worden door of namens Praktijk Gabriels foto’s gemaakt van die gedeelten van het lichaam van de Patiënt die voor behandeling in aanmerking komen. Foto’s worden zowel vóór de behandeling als na de behandeling gemaakt. 

2. De Patiënt geeft uitdrukkelijk toestemming aan Praktijk Gabriels voor het gebruiken van de door of namens Praktijk Gabriels gemaakte foto’s, zowel voor de foto’s, die vóór de behandeling zijn gemaakt als voor de foto’s die na de behandeling zijn gemaakt. 

3. Praktijk Gabriels maakt enkel gebruik van de foto’s voor zover de Patiënt onherkenbaar is op de foto’s. 

4. Het gebruik van de aldus onherkenbaar gemaakte foto’s kan door Praktijk Gabriels worden gemaakt op alle social media, waarvan Praktijk Gabriels gebruik maakt, zoals onder meer, maar niet limitatief, Facebook, Linkedin, Twitter en/of Instagram. Tevens staat het Praktijk Gabriels toe om de foto’s, waar de Patiënt niet herkenbaar op in beeld staat te gebruiken voor reclame- of marketingdoeleinden in gedrukte vorm. 

5. Indien de Patiënt niet langer wenst dat zijn foto’s door Praktijk Gabriels worden gebruikt zal Praktijk Gabriels niet langer meer gebruik maken van de foto’s vanaf het moment dat het verzoek daartoe door de Patiënt aan Praktijk Gabriels is gedaan. De Patiënt is zich er evenwel van bewust dat het eenmaal geplaatste gebruik van de foto’s niet altijd verwijderd kan worden. 

6. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Rotterdam 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPraktijk Gabriels is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Sluiten