Gebruikersvoorwaarden

Door jezelf toegang te verschaffen tot deze website ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Diana Gabriels.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen op deze website, dan wel de vormgeving van deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diana Gabriels.

Voor een toestemmingsverzoek kun je een e-mail sturen naar info@dianagabriels.nl of schrijven naar:

Diana Gabriels
t.a.v. Diana Gabriels
Avenue Carnisse 221
2993 MD Barendrecht

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door Diana Gabriels met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Diana Gabriels verstrekt door middel van deze website louter indicatieve informatie over behandelingen die door Diana Gabriels worden bemiddeld/geadviseerd. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Diana Gabriels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Diana Gabriels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door Diana Gabriels worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Diana Gabriels uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Diana Gabriels worden onderhouden wordt afgewezen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Diana Gabriels wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.

Het gebruik van afbeeldingen

Het doel van deze impressie foto’s is om informatie over verschillende behandelingen op een eenvoudige wijze voor een ieder toegankelijk te maken. De informatie dan wel impressie foto’s op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De patiënten hebben toestemming gegeven om deze foto’s te plaatsen. Niettemin kunnen geen rechten aan de impressie foto’s worden ontleend. De praktijk van Diana Gabriels geeft geen garantie voor juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij medische behandelingen is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Bij twijfel of onduidelijkheden verzoeken wij je dan ook contact op te nemen met de praktijk van Diana Gabriels.