Nederlandse prothese registratie 

In het DBIR (Dutch Breast Implants Registry) wordt zowel de toepassing van borstimplantaten geregistreerd, als de resultaten van operaties waarbij borstimplantaten door plastisch chirurgen zijn gebruikt. De DBIR is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en is bedoeld als een implantatenregister en een kwaliteitsmeetsysteem voor audits. Sinds 1 januari 2016 is dit een kwaliteitsindicator. Praktijk Gabriels voert dit door vanaf 1 april 2016, maar vanaf 1 januari 2017 werd dit verplicht gesteld.

  • Landelijk implantatenregister
    Nederlandse borstimplantaten kunnen in dit register worden geregistreerd, zodra dit operationeel is. Leden van de NVPC worden hiertoe verplicht. Ook andere beroepsbeoefenaars kunnen zich registreren via een eigen account. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de zorg hierin worden vastgelegd. Zo wordt niet alleen bijgehouden of borstimplantaten veilig zijn of gerelateerd zijn aan bepaalde klachten of complicaties, maar kunnen patiënten die een bepaald type borstimplantaat hebben gekregen gemakkelijk worden teruggevonden.
     
  • Audit
    Daarnaast maakt de DBIR het mogelijk om de eigen kwaliteit van zorg te vergelijken met andere klinieken. De kwaliteitsinformatie van behandelaars wordt hierin teruggekoppeld en vergeleken met een landelijk gemiddelde, een zogenaamde benchmark. Op deze manier kan de geleverde zorg geëvalueerd worden en kunnen er verbeterpunten worden aangewezen. Ook is wetenschappelijk onderzoek in de toekomst mogelijk met de geregistreerde data.

Deelname aan het landelijke implantatenregister zal verplicht worden gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de leden van de NVPC en is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Artsen die geen lid zijn van de NVPC, kunnen zich ook laten registreren als zij een account aanmaken.

* Voor het registreren van je protheses zijn wij verplicht €60,60 in rekening te brengen. Dit kun je terug vinden op de factuur.