Roken voor en na uw operatie heeft een slechte invloed op uw herstel!

Er zitten veel schadelijke stoffen in tabak die kankerverwekkend zijn. Daarnaast heeft de stof nicotine een sterk verslavend effect. Nicotine heeft invloed op de hersenen en geeft een plezierig gevoel. Door dit plezierige gevoel verlangen rokers naar een nieuwe dosis nicotine en dus naar een nieuwe sigaret. Dit veroorzaakt een psychische afhankelijkheid. Daarnaast raakt het lichaam gewend aan een bepaalde hoeveelheid nicotine in het bloed. Dit veroorzaakt een lichamelijke afhankelijkheid. De psychische en lichamelijke afhankelijkheid zorgen ervoor dat een roker verslaafd raakt aan sigaretten.

Hoe werkt verslaving? Roken is verslavend door de stof nicotine. Deze stof wordt ingeademd tijdens het inhaleren, via de longen. De nicotine wordt opgenomen in het bloed en naar de hersenen geleid. Dit proces verloopt snel, na inhalatie bereikt de nicotine binnen tien seconden de hersenen. Dat zorgt voor een plezierig effect. Na het roken wordt nicotine snel afgebroken. Dat is de reden dat u vaak snel weer zin hebt in een nieuwe sigaret.

De giftige stoffen in een sigaret In sigarettenrook zitten onder andere de volgende stoffen: nicotine, koolmonoxide en teer. Door nicotine gaat de hartslag omhoog. Ook zorgt het voor een hogere bloeddruk en beschadigt het de binnenbekleding van de bloedvaten. Nicotine is heeft een verslavende werking. Koolmonoxide bindt in het bloed aan rode bloedcellen in plaats van aan zuurstof. Dat betekent dat er minder zuurstof door de bloedcellen wordt vervoerd. Het lichaam heeft zuurstof nodig voor spieractiviteit zoals lopen, fietsen en sporten. Teer bedekt de trilhaartjes in de longen en luchtwegen. Normaal gesproken houden trilhaartjes de longen en de luchtwegen schoon. Door teer plakken ze vast en kunnen ze daardoor hun functie niet goed meer uitvoeren. Met de welbekende rokershoest tot gevolg. Het lichaam probeert de longen en luchtwegen namelijk schoon te hoesten. Andere schadelijke stoffen in tabaksrook zijn:

  • cyanide (ook wel gebruikt als rattengif); tolueen (een effectieve stof bij lijmsnuiven);
  • cadmium (te vinden in batterijen);

  • benzeen (verfafbijtmiddel).

  • aceton (in nagellakremover)

  • arsenicum (werd vroeger in pesticiden gebruikt)

  • butaan (brandstof voor aanstekers)

 

Roken maakt ziek.

Roken kan leiden tot verschillende ziekten en aandoeningen, zoals:

  • Hart- en vaatziekten: de veranderingen in de bloedvaten leiden tot atherosclerose waardoor de bloedvaten dichtslibben. De bloedvaten raken hierdoor verstopt waardoor het bloed niet meer naar een deel van het lichaam toe kan stromen. Dit wordt een infarct genoemd. Als dit optreedt in het hart of de hersenen kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals een hartaanval of een beroerte. Daarnaast veroorzaakt nicotine een verhoogde bloeddruk wat tot ernstige schade aan de organen kan leiden.

  • Longziekten: roken kan longkanker veroorzaken, een dodelijke ziekte. Daarnaast krijgen veel rokers COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases), een verzamelterm voor chronische bronchitis en longemfyseem. Hierdoor wordt de roker kortademig met mogelijk invaliderende gevolgen.

  • Mondziekten: roken kan leiden tot mond- en keelkanker. Daarnaast hebben rokers vaak last van een slechte mondhygiëne en wondjes in de mond die niet goed genezen omdat roken de genezing vertraagt.

  • Oogaandoeningen: Rokers hebben vaker last van maculadegeneratie, glaucoom en staar dan niet-rokers.

Daarnaast zijn er nog vele andere ziekten en aandoeningen waar roken in meer of mindere mate invloed op heeft. Ook heeft roken soms invloed op sommige medicijnen, waardoor die minder goed worden opgenomen door het lichaam. Roken heeft vaak ook een negatief effect op andere, al aanwezige aandoeningen. Wat belangrijk is om te weten, is dat niet-rokers na een operatie beter herstellen dan rokers.