Wij hanteren de governance code 2017 zorg 1.1 t/m 1.4

Rij

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan clieten. 

1.1 Goede zorg Praktijk Gabriels biedt zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. De zorg- en dienstverlening komt tot stand in dialoog en samenwerking tussen de desbetreffende medische dienstverlener en cliënt. De medische zorgverleners (de arts / chirurg) handelen daarbij in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. De zorg vindt plaats binnen de gegeven financiële mogelijkheden. 1.2 Overeenkomsten Praktijk Gabriels levert als private rechtspersoon diensten aan cliënten op basis van een schriftelijke overeenkomst met de cliënt en een schriftelijke overeenkomst met de zorgverlener. De afspraken over de zorg-  en dienstverlening worden schriftelijk vastgelegd in een zorgplan danwel cliëntdossier. 1.3 Publiek speelveld Praktijk Gabriels draagt bij aan de publieke belangen van de gezondheidszorg door: – Op kwalitatief niveau zorg te bieden; – Door haar beschikbaarheid en toegankelijkheid; – Betaalbaarheid van haar dienstverlening door sober om te gaan met de publieke en private middelen waaruit de zorg bekostigd wordt. 1.4 Professionele ruimte Praktijk Gabriels geeft ruimte aan en het vertrouwen op het professioneel handelen en het professioneel oordeel van haar (gekwalificeerde) medewerkers en partners, vanuit de verwachting dat de medische behandelaars evenwichtig kunnen omgaan met de wensen van de cliënt, hun eigen professionele standaarden en de opvattingen en kosten van de zorg- en dienstverlening.

DE GOVERNANCE CODE

Wij hanteren de governance code 2017 zorg. De governance code bestaat uit 7 principes: 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van onze organisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten. 2. Wij hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van onze zorgorganisatie. 3. Onze zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen deze voor een adequate invloed van belanghebbenden. 4. De eindverantwoordelijke arts is vanuit zijn/haar eigen rol verantwoordelijk voor de governance van onze zorgorganisatie. 5. De directie bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. 6. De eindverantwoordelijke arts en kwaliteitsmanager houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van onze zorgorganisatie. 7. De eindverantwoordelijke arts, kwaliteitsmanager en directie ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.