Wij hanteren de governance code 2017 zorg. De governance code bestaat uit 7 principes:

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van onze organisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

2. Wij hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van onze zorgorganisatie.

3. Onze zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen deze voor een adequate invloed van belanghebbenden.

4. De eindverantwoordelijke arts is vanuit zijn/haar eigen rol verantwoordelijk voor de governance van onze zorgorganisatie.

5. De directie bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

6. De eindverantwoordelijke arts en kwaliteitsmanager houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van onze zorgorganisatie.

7. De eindverantwoordelijke arts, kwaliteitsmanager en directie ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.