overoveroveroveroveroverover

WELKOM!

Diana’s advies- en bemiddelingspraktijk werkt uitsluitend samen met artsen en klinieken, die vooraf door ons zijn goedgekeurd. Om onze kwaliteit te waarborgen, controleren wij als praktijk continu of deze artsen en klinieken blijven voldoen aan de hoge standaarden van Diana Gabriels.

In 2017 behaalde Praktijk Diana Gabriels de ISO 9001- en NEN-EN 15224-certificeringen. Ontwikkeling is en blijft het credo. Diana hield zich de laatste jaren intensief bezig met de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de medische processen binnen de plastische chirurgie en injectables. Ze deed dat samen met een fantastisch team van specialisten. Een prettige samenwerking met klinieken is eveneens noodzakelijk. De klinieken en Diana’s praktijk hebben als gemeenschappelijk doel de continue professionalisering van hun zorg.

Daarnaast verstaat Diana de kunst om de soms ontoegankelijke wetenschappelijke taal van specialisten om te zetten in ‘normale mensentaal’. Haar praktijk heeft een enorme professionaliseringsslag gemaakt, maar Diana blijft gewoon zichzelf. Zodat zij op een ontspannen en begrijpelijke manier de juiste informatie kan blijven verstrekken. Diana is trots, maar ook ontzettend dankbaar dat u, als klant, vertrouwen in haar praktijk hebt.

‘Zonder jou zou ik nooit zijn waar ik nu ben. Door te doen wat ik het allerliefste doe, krijg ik enorm veel energie. Bedankt daarvoor!’ – Diana Gabriels

Missie

De missie van Praktijk Gabriels is het bieden van uitzonderlijke zorg en service. Ons doel is om tevredenheid te creëren door persoonlijke aandacht, uitstekende klantenservice en persoonlijke behandelplannen. Op deze manier hoop ik, Diana Gabriels, mijn klanten te binden, voor nu en voor later.

Daarnaast staat Praktijk Gabriels voor kwaliteit en veiligheid. Wij geloven dat het uw recht en onze plicht is, om onze expertise tot in het maximaal mogelijke te gebruiken, en u de informatie te geven die nodig is, om te voldoen aan uw wensen, binnen het kader van veilige zorg.

Onze doelen zijn de kwaliteit van leven, het gevoel van welzijn en het zelfvertrouwen te vergroten.

Wij controleren alle artsen en klinieken waarmee wij werken. Zo weten wij zeker dat er alleen wordt gewerkt met de meest innovatieve behandelmethoden. Omdat wij met verschillende artsen en klinieken werken, zijn er geen wachttijden. Ook geven wij eerlijk en onafhankelijk advies, waarbij de wensen van de cliënt altijd centraal staan. Reken bij ons op passende zorg, van een hoge kwaliteit.

Visie

Binnen onze praktijk wordt iedere cliënt na een behandeling gebeld door het ondersteunende team. Ook krijgt hij of zij een uitnodiging voor het cliënttevredenheidsonderzoek. Hiermee kan onze praktijk de zorg optimaal aanpassen aan de wensen van onze cliënten en deze zorg ook waarborgen.

Praktijk Gabriels controleert de deskundigheid en de deskundigheidsbevordering van al onze artsen en samenwerkende klinieken. De locaties waar de behandelingen worden uitgevoerd, staan allemaal onder controle van externe partijen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en medicatievoorzieningen.

Praktijk Gabriels en de samenwerkende klinieken werken volgens de actuele wet- en regelgeving. Daarnaast werken zij volgens de richtlijnen van de verschillende beroepsgroepen. Binnen onze praktijk wordt gewerkt met een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, waardoor wij onszelf continu kunnen en moeten verbeteren.  De samenwerkende klinieken beschikken ook over goedgekeurde en gecertificeerde kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen.

De directie en het ondersteunende personeel zetten zich optimaal in voor de kwaliteit en veiligheid binnen de praktijk. Ook worden trainingen gevolgd en gegeven, om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken en iedereen up-to-date te houden.

Bij Praktijk Diana Gabriels geldt altijd: uw vraag is onze zorg!

Wees welkom, ik ontmoet u graag.

Met vriendelijke groet,

Diana Gabriels