Subsidieregeling

Subsidieregeling borstprothesen transgendervrouwen

In deze regeling staat opgenomen dat een transgender vrouw eenmalig een subsidie kan aanvragen ten behoeve van het operatief plaatsten van borstprotheses. De hoogte van de subsidie is €3.830,- en eindigt op 1 februari 2024. Aanvragen kan via www.dus-i.nl.

Wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidieregeling is bedoeld voor transgender vrouwen die een borstvergroting met borstimplantaten willen. Met de subsidie betaalt u (een deel van) de kosten voor het operatief plaatsen van borstimplantaten en medische kosten die samenhangen met deze operatie. De hoogte van de subsidie is €3.830,-. Om de subsidie te krijgen moet u aan enkele voorwaarden voldoen.

Er zijn vijf voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 U bent ingezetene van Nederland, wat betekent dat u langer dan 4 maanden in Nederland woont en bent hier ingeschreven bij een gemeente.
 U bent 18 jaar of ouder.
 U heeft een recente verklaring (maximaal 2 maanden oud) van een BIG-geregistreerde arts nodig. Dit kan een huisarts of medisch specialist zijn. In die verklaring verklaart de arts het volgende: ? dat u minstens een jaar genderbevestigende hormonen (oestrogeenpleisters, -pillen, -gel) gebruikt op recept van een arts; óf ? dat er medische gronden zijn waardoor u geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan; óf ? dat u om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met de genderbevestigende hormoonbehandeling.
 U heeft de operatie (het plaatsen van borstimplantaten) nog niet eerder ondergaan.
U kunt geen aanspraak maken op vergoeding voor de operatie via de zorgverzekering. Die vergoeding is er alleen wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is. Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is (inframammairplooi) en er minder dan 1 cm klierweefsel is, wat is aangetoond door een echo. Denkt u dat dit bij u het geval is of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met ons.

Heeft u vragen?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.