Before & After | Plasmapen Oogleden onder

oogleden

Voor de Plasma pen behandeling

oogleden

Na de Plasma pen behandeling