Before & After | Plasmapen Striae

plasmapen

Voor de plasma pen behandeling

plasmapen

Na de plasma pen behandeling